ชื่องานภาษาไทย โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Bootcamp Kiroro #4
สถานที่จัดงานKiroro, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail

More Detail: http://www.ssat.or.th/?p=1984
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
2 Kiroro, Japan#4 Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 5 -
2 Kiroro, Japan#4 Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 0 -