ชื่องานภาษาไทย โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 2019-03-09 - 2019-03-14
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Bootcamp Kiroro #2
สถานที่จัดงานKiroro, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Kiroro, Japan#2 Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 9 -
3 Kiroro, Japan#2 Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 2 -