โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 2019-03-09 - 2019-03-14
SSAT Bootcamp Kiroro #2
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 11 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Master Arus Nakanakorn ด.ช. อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Mr. Chayapol Nonthasoot ด.ช. ชยพล นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Ms. Dungphun Nonthasoot ด.ญ. ดังฝัน นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Miss Pimwalan Worrasuwannarak ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Master Chayutpol Jirasirisuk ด.ช. ชยุตพล จิรสิริสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mr. Bhum Angkasith ด.ช. ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Mr. Sint Angkasith ด.ช. สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
8 Master Rawikorn Padpai Norramit ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Master JunSung Park ด.ช. จุนซอง พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Master Athawi Kiatphaibool ด.ช. อัฐวีร์ เกียรติไพบูลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Ms. Rarin Yingyongrattanakul ด.ญ. รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List