โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 2019-03-09 - 2019-03-14
SSAT Bootcamp Kiroro #2
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 11 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 11 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
2 Mr. Chayapol Nonthasoot ด.ช. ชยพล นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
3 Ms. Dungphun Nonthasoot ด.ญ. ดังฝัน นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
4 Miss Pimwalan Worrasuwannarak ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
5 Master Chayutpol Jirasirisuk ด.ช. ชยุตพล จิรสิริสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
6 Master Bhum Angkasith เด็กชาย ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
7 Master Sint Angkasith เด็กชาย สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
8 Master Rawikorn Padpai Norramit ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
9 Master JunSung Park เด็กชาย จุนซอง พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
10 Master Athawi Kiatphaibool ด.ช. อัฐวีร์ เกียรติไพบูลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
11 Miss Rarin Yingyongrattanakul เด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Age 19 16 15 14 13 12
Total 2 คน 1 คน 4 คน 2 คน 1 คน 1 คน
Men 1 คน 1 คน 3 คน 2 คน คน 1 คน
Ladies 1 คน คน 1 คน คน 1 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List