ชื่องานภาษาไทย โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Bootcamp Higashikawa #1
สถานที่จัดงานHigashikawa, Japan
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Higashikawa, Japan Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 14 -
3 Higashikawa, Japan Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 13 -