ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 2019-01-23 - 2022-01-26
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019
สถานที่จัดงานShiga Kogen, Japan #6
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5

จาก