ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 2019-01-23 - 2022-01-26
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019
สถานที่จัดงานShiga Kogen, Japan #6
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Shiga Kogen, Japan #6 Ski Alpine - Instructor Level 2
Above 15 Year 1 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน