โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 2019-01-23 - 2022-01-26
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019
Shiga Kogen, Japan #6
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List