กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 Pattalung
พัทลุง
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 1 คน
ระยอง 14 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
กาญจนบุรี 1 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
บึงกาฬ 2 คน
ศรีสะเกษ 4 คน
อุบลราชธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
กระบี่ 11 คน
ชุมพร 10 คน
พัทลุง 8 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
เชียงใหม่ 10 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 82 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
2 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
3 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 20 (2004) Ok
4 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
5 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
6 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
7 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
8 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
9 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
10 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
11 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
12 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
13 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
14 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
15 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 19 (2005) Ok
16 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
17 Mr. Thanakon PHIOKHAM นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
18 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
19 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
20 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
21 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
22 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
23 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
24 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
25 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
26 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
27 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
28 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
29 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
30 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
31 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
32 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
33 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
34 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
35 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
36 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
37 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
38 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
39 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
40 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
41 Mr. Ongkarak Chandiew นาย องครักษ์ จันเดียว แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
42 Mr. Anucha Chaiyapuntho นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 20 (2004) Ok
43 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
44 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 20 (2004) Ok
45 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
46 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
47 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
48 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
49 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
50 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
51 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
52 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
53 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
54 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
55 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
56 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
57 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
58 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
59 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
60 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
61 Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
62 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
63 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
64 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) 20 (2004) Ok
65 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) 18 (2006) Ok
66 Mr. Nattawut Chueadi นาย ณัฐวุฒิ เชื้อดี ราชบุรี (ภาค 2) 18 (2006) Ok
67 Miss Wannisa Phugprasert นางสาว วรรณิสา พุกประเสริฐ กาญจนบุรี (ภาค 2) 22 (2002) Ok
68 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
69 Master Chaiyapat Sangsurin ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
70 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
71 Master Punyaphat Wichitkarn ด.ช. ปุญญพัฒน์ วิชิตการ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
72 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
73 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
74 Mr. Tanatep Kongsaard นาย ธนเทพ คงสะอาด พัทลุง (ภาค 4) 18 (2006) Ok
75 Miss Aueakan Banthito ด.ญ. เอื้อการย์ บรรทิโต พัทลุง (ภาค 4) 15 (2009) Ok
76 Master Akarachai Chumpol ด.ช. อัครชัย ชุมพล พัทลุง (ภาค 4) 13 (2011) Ok
77 Miss Narisaraporn Chaiyotha ด.ญ. ณริสราภรณ์ ไชยโยธา พัทลุง (ภาค 4) 15 (2009) Ok
78 Master Wintakorn Rungruang ด.ช. วินทกร รุ่งเรือง พัทลุง (ภาค 4) 15 (2009) Ok
79 Master Sirawit Kusoltam ด.ช. สิรวิชญ์ กุศลธรรม พัทลุง (ภาค 4) 11 (2013) Ok
80 Master Thanwa Kamhaengsong ด.ช. ธันวา กำแหงส่อง พัทลุง (ภาค 4) 13 (2011) Ok
81 Miss Patrisha Nguyen ด.ญ. แพททริชา ฮูเยลล์ พัทลุง (ภาค 4) 10 (2014) Ok
82 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Age 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Total 3 คน 3 คน 4 คน 6 คน 11 คน 10 คน 6 คน 8 คน 5 คน 10 คน 6 คน 8 คน 2 คน
Men 2 คน 1 คน 3 คน 4 คน 8 คน 6 คน 2 คน 3 คน 2 คน 4 คน 5 คน 6 คน คน
Ladies 1 คน 2 คน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 4 คน 5 คน 3 คน 6 คน 1 คน 2 คน 2 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List