-
ผลการแข่งขัน

(146) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:16:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ Master Jetsada Niamsuwan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:24.168 1
ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา master Thiraphat Taratha ชุมพร (ภาค 4) 00:00:23.992 2
ด.ช. ธีรภัทร สะตะ Master Thiraphat Sata ชุมพร (ภาค 4) 00:00:25.064 3
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก master Sorawit Pumchago ชุมพร (ภาค 4) 00:00:25.107 4
ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง master Supphachai Totong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:27.918 5
ด.ช. สุภชัย กาวุธ master Supphachai Gawut ชุมพร (ภาค 4) 00:00:28.760 6
ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ master Phongsakon Srisuwan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:28.934 7
ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข Master Phonathip Sunthonsuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:34.464 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ช. ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

ด.ช. ธีรภัทร สะตะ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. สุภชัย กาวุธ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)