-
ผลการแข่งขัน

(144) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:12:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ master Warut Sonthanakan ชุมพร (ภาค 4) 00:00:31.484 1
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ Master Chonnabot Tonpakad เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:32.492 2
ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล master Kitsakon Kingsakul ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:35.881 3
ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส master Weerapath Srisodsai ชุมพร (ภาค 4) 00:00:34.349 4
ด.ช. ธันวา สุขะตะ master Thanwa Sukata ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:35.811 5
ด.ช. สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ master Supalak supho บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:38.070 6
ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี Master nattawut arslramatee สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:39.162 7
ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล master Supaktit thuaysirikul บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:39.633 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ชนบท ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Final B

ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
vs
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. สุภาลักษณ์ สุโพธิ์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ช. กฤศกร กิ่งสกุล
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
vs
ด.ช. ธันวา สุขะตะ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี
สมุทรปราการ (ภาค 1)
vs
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)