Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ภคพล คล้ายเนียม
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Phakhaphon Khlainiam
ชื่อเล่นพอ
จังหวัดที่สังกัดนนทบุรี (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
120 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 2700 Meters ชาย 15 - 20 ปี DNF
119 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 2700 Meters ชาย 15 - 20 ปี DNS
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร