ชื่องานภาษาไทย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) 2024-01-27 - 2024-01-28
ชื่องานภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดงานถนนจักรยาน มก.กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 1 คน
สมุทรสงคราม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 2 จังหวัด

จาก