ชื่องานภาษาไทย การแข่งขันกีฬาอัลไพน์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย 2023-09-06 - 2023-09-06
ชื่องานภาษาอังกฤษTHAILAND ALPINE NATIONAL CHAMPIONSHIP
สถานที่จัดงานCARDRONA, NEW ZEALAND สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 19)
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Andorra 1 Athletes
Australia 28 Athletes
Austria 6 Athletes
Belgium 1 Athletes
Bulgaria 2 Athletes
Canada 2 Athletes
Denmark 2 Athletes
France 3 Athletes
Germany 3 Athletes
Great Britain 5 Athletes
Hungary 1 Athletes
Italy 3 Athletes
Japan 1 Athletes
Korea 5 Athletes
Luxembourg 1 Athletes
Netherlands 1 Athletes
New Zealand 19 Athletes
Singapore 1 Athletes
Slovenia 1 Athletes
Spain 1 Athletes
Sweden 1 Athletes
Switzerland 6 Athletes
United States 10 Athletes
Total 104 Athletes
from 23 country
กรุงเทพฯ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด

จาก