ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #4
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
2 Kiroro, Japan #4 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 12 -
2 Kiroro, Japan #4 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 9 -