ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
สถานที่จัดงานMt.Buller, Australia #3
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 1 คน
นนทบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
จาก 3 จังหวัด

จาก