กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (กีฬาสาธิต) 2024-01-23 - 2024-01-24
ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ราชบุรี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
ขอนแก่น 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
กระบี่ 14 คน
สงขลา 6 คน
สตูล 1 คน
สุราษฎร์ธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 41 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
2 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
3 Master Korrait Jirangnimitsakun ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
4 Master Yossaphat Anantapun ด.ช. ยศพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 8 (2016) Ok
5 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
6 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
7 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
8 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
9 Miss Araya Modmee ด.ญ. อารยา โหมดมี ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
10 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
11 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
12 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
13 Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 14 (2010) Ok
14 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 12 (2012) Ok
15 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 13 (2011) Ok
16 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
17 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
18 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
19 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
20 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
21 Mr. Teepob Chodchoi นาย ธีภพ ชดช้อย กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
22 Master Chayanon Rattanaphon ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
23 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
24 Master Chaiwat Chaisit ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
25 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
26 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
27 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
28 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
29 Mr. Nuttavee Plummak นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
30 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
31 Miss Orwanichaya Nakphin ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15 (2009) Ok
32 Miss Nutthaniya Nakphin ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10 (2014) Ok
33 Miss Piyathida Patchoo ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
34 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 16 (2008) Ok
35 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
36 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
37 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
38 Master Thanathon Suradech ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
39 Master Suphakorn Saenwichai ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
40 Miss Khwankhao Sangkhathip ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
41 Miss Phitchapha Miwannang ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Age 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
Total 5 คน 3 คน 7 คน 5 คน 7 คน 5 คน 5 คน 2 คน 1 คน 1 คน
Men 4 คน 1 คน 1 คน 2 คน 5 คน 3 คน 3 คน 1 คน 1 คน 1 คน
Ladies 1 คน 2 คน 6 คน 3 คน 2 คน 2 คน 2 คน 1 คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List