โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับนานาชาติ 2022-07-09 - 2022-07-13
FIS TD Seminar 2022 Rayong,Thailand
Rayong, Thailand
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Malaysia 2 คน
Philippines 3 คน
Singapore 2 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Mr. Tang Wei Yan Mr. Tang Wei Yan Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
3 Mr. Brenz Nicole Sarmiento Brenz Nicole Sarmiento Philippines (ภาค Foreigner) 0 Ok
4 Mr. Carl Nicole Soriano Nery Carl Nicole Soriano Nery Philippines (ภาค Foreigner) 0 Ok
5 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 0 Ok
6 Miss Emeline Tan Emeline Tan Singapore (ภาค Foreigner) 0 Ok
7 Mr. Montecristo Mendigoria Montecristo Mendigoria Philippines (ภาค Foreigner) 0 Ok
8 Miss Ng Sheau Chuay Ng Sheau Chuay Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
9 Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
10 Mr. Victor,Patrick,Lison Baudean Victor,Patrick,Lison Baudean Singapore (ภาค Foreigner) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
จำนวน official ทั้งหมด 1 คน