-

ผลการแข่งขัน Result List

(115) Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter

ชาย Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 11:00:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
187 2 นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) 11:00:32.454 11:41:40.307 00:41:07.853 00:00:00.000 1
191 6 ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:02:32.500 11:59:58.091 00:57:25.591 00:16:17.738 2
186 1 นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:00:02.670 11:59:44.239 00:59:41.569 00:18:33.716 3
188 3 นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ นนทบุรี (ภาค 1) 11:01:02.880 12:02:45.861 01:01:42.981 00:20:35.128 4
189 4 ด.ช. กิตติศักดิ์ ขวาธิจักร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:01:32.816 12:05:04.560 01:03:31.744 00:22:23.891 5
190 5 นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:02:01.983 12:06:59.572 01:04:57.589 00:23:49.736 6