โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 2019-03-09 - 2019-03-14
SSAT Bootcamp Kiroro #2
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan#2

Ski Alpine - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chayapol Nonthasoot ด.ช. ชยพล นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Ms. Dungphun Nonthasoot ด.ญ. ดังฝัน นนทสูติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Pimwalan Worrasuwannarak ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Chayutpol Jirasirisuk ด.ช. ชยุตพล จิรสิริสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Bhum Angkasith เด็กชาย ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Sint Angkasith เด็กชาย สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Athawi Kiatphaibool ด.ช. อัฐวีร์ เกียรติไพบูลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Rarin Yingyongrattanakul เด็กหญิง รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น