การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(204) Ski Alpine - Overall Ranking 0 Meter

ผสม Open


ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
404 00:01:36.590 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) DNS2
406 00:01:23.250 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) DNS2
405 00:02:11.500 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS2
501 1 00:01:07.800 Mr. Harinat Siriwan นาย หรินารถ ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
502 2 00:01:12.830 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น