รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 204
Ski Alpine - Overall Ranking 0 Meter

ผสม Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
404 นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:36.590
406 นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) 00:01:23.250
405 น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.500
501 1 นาย หรินารถ ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:07.800
502 2 น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:12.830