รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 203
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
172 1 นาย ฤกษ์วัส อินทะกนก ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:29.490
174 3 นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:08.840
175 4 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:13.810
176 5 นาย ธตรฐ สิงคเสลิต สุรินทร์ (ภาค 3)
177 6 นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:51.610
178 7 นาย ธัชชัย ศรีประทุม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.060
179 8 นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:30.220
180 9 นาย ปริญญา สาระโกเศศ จันทบุรี (ภาค 1)
181 10 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:16.060