Public Profile

ชือ ภาษาไทยนางสาว จิราภา เปรื่องสมบูรณ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Jirapa Proengsomboon
ชื่อเล่นตอง ( SB0036 )
จังหวัดที่สังกัดนครราชสีมา (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1479 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan #11 Snowboard - Instructor Level 1 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร