Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. รุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Rujipas Labrungrueangkul
ชื่อเล่นเต้
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
99 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters ชาย 13-14 ปี DNS
98 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters ชาย 13-14 ปี DNS
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร