Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Chavarong Limsukon
ชื่อเล่นวาล์ว ( SB0014 )
จังหวัดที่สังกัดนนทบุรี (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-28 Mt.Buller, Australia #3 Snowboard - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร