Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาง อุษา เดชะพันธ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mrs. Usa Dechaphan
ชื่อเล่น
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ใบประกาศ วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
- 2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Equipment Referee
- 2018-08-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Time Keeper Referee