ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #11 +81-135-34-7118
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
2 Kiroro, Japan #11 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 3 -