โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 นาย นพดล ประหยัดรัตน์ 15 ปีขึ้นไป ผสม Snowboard - Instructor Level 1
2 น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล 15 ปีขึ้นไป ผสม Ski Alpine - Instructor Level 1
3 นาย อิศรากรณ์ วินัยวัฒน์ 15 ปีขึ้นไป ผสม Snowboard - Instructor Level 1
4 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก 15 ปีขึ้นไป ผสม Ski Alpine - Instructor Level 1
5 นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา 15 ปีขึ้นไป ผสม Snowboard - Instructor Level 1
6 นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ 15 ปีขึ้นไป ผสม Ski Alpine - Instructor Level 1


รายชื่อผู้ควบคุมทีม