โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด สงขลา
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 ด.ช. ภูรี เพียรเจริญ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
2 นาย ภูวิศ เพียรเจริญ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
3 ด.ช. ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp


รายชื่อผู้ควบคุมทีม