โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด ลำปาง
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 ด.ช. ดารัณ วงศ์วัง ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp


รายชื่อผู้ควบคุมทีม