โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(200) Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

หญิง Master


ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980
2020-02-27 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
156 1 00:01:38.260 Miss Pailin Assawalikitsom นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
157 2 00:02:21.320 Miss Chaiyarat Polsen นางสาว ไชยรัตน์ พลเสน มหาสารคาม (ภาค 3) DNS2
158 3 Miss Sirin Kongudomsin นางสาว สิริน คงอุดมสิน ราชบุรี (ภาค 2) DNS1
159 4 10:00:00.000 Miss Boonya Sumritvanitcha นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1