รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 202
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
167 1 นางสาว ปิติพร อารยสกุลพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.630
169 3 น.ส. เซลีน่า วรมน วิสมันน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
170 4 นางสาว กิตติยา ทองชุม อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:36.370
171 5 นางสาว มัลฑณา กวงคำ เชียงใหม่ (ภาค 5)