รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 194
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter

หญิง Master ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
104 1 นาง ประรีณา ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:01.860
105 2 นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:35.030