กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(190) Roller Ski - Mass Start C 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-18 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Phonchannan Pongsak ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nawaporn Promwong น.ส. นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss A-ranya Aimthasan ด.ญ. อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supanida Chaiyasat น.ส. ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Suphilchaya Inrit ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Pakaporn Kussayopsuwan น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ