กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(186) Roller Ski - Interval Start C 0 Meter

หญิง U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-17 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Phonchannan Pongsak ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nawaporn Promwong น.ส. นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss A-ranya Aimthasan ด.ญ. อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Supanida Chaiyasat น.ส. ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Chidapha Thawisuwan ด.ญ. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Siriwan Koedsin ด.ญ. ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Thitarat sonrit ด.ญ. ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Maturada kanram ด.ญ. มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Pakaporn Kussayopsuwan น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ