กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(179) Roller Ski - Sprint C Qualification 0 Meter

ชาย U20 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-16 10:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mr. Settawut Moonkat นาย เสฎฐวุฒิ มูลขัติ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Warut Sonthanakan ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Pattarakorn panusee ด.ช. ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Thanakon Ngoeichai ด.ช. ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
master Yudsakorn Anantapun ด.ช. ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ