-

ผลการแข่งขัน Result List

(69) Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter

ชาย Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:35:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
105 นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 08:32:30.908 09:09:26.350 00:36:55.442 00:00:00.000 1
107 นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 08:33:30.950 09:14:23.394 00:40:52.444 00:03:57.002 2
106 นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) 08:33:00.977 09:14:04.657 00:41:03.680 00:04:08.238 3
116 นาย ปรเมษฐ์ ชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) 08:38:01.239 09:19:59.810 00:41:58.571 00:05:03.129 4
108 นาย สราวุฒิ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 08:34:00.736 09:18:52.378 00:44:51.642 00:07:56.200 5
114 นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ ชุมพร (ภาค 4) 08:37:01.497 09:32:02.870 00:55:01.373 00:18:05.931 6
110 นาย นิติ แจ้งนิล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:35:01.813 09:31:35.733 00:56:33.920 00:19:38.478 7
111 นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม กำแพงเพชร (ภาค 5) 08:35:31.078 09:32:07.937 00:56:36.859 00:19:41.417 8
115 นาย วรยศ แตงจุ้ย ชุมพร (ภาค 4) 08:37:31.552 09:41:22.316 01:03:50.764 00:26:55.322 9
112 นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ ชุมพร (ภาค 4) DNS
113 นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ชุมพร (ภาค 4) DNS