-

ผลการแข่งขัน Result List

(132) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

ชาย Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:14:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
186 5 นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) 11:07:15.665 11:07:42.424 00:00:26.759 00:00:00.000 1
184 3 นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:06:46.519 11:07:17.656 00:00:31.137 00:00:04.378 2
185 4 ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 11:07:00.964 11:07:32.931 00:00:31.967 00:00:05.208 3
183 2 นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11:06:30.845 11:07:04.545 00:00:33.700 00:00:06.941 4
182 1 นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ นนทบุรี (ภาค 1) 11:06:16.548 11:06:52.679 00:00:36.131 00:00:09.372 5