-

ผลการแข่งขัน Result List

(113) Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

ชาย Junior B 13-14

ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2006
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:26:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
153 7 ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 09:29:01.939 09:34:48.315 00:05:46.376 00:00:00.000 1
152 6 ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 09:28:32.023 09:34:35.523 00:06:03.500 00:00:17.124 2
154 8 ด.ช. ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 09:29:33.101 09:36:02.223 00:06:29.122 00:00:42.746 3
157 11 ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) 09:31:02.418 09:37:44.297 00:06:41.879 00:00:55.503 4
155 9 ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) 09:30:03.053 09:37:10.290 00:07:07.237 00:01:20.861 5
156 10 ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) 09:30:32.645 09:37:47.342 00:07:14.697 00:01:28.321 6
158 12 ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:31:32.473 09:39:00.027 00:07:27.554 00:01:41.178 7
151 5 ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 09:28:02.370 09:35:34.491 00:07:32.121 00:01:45.745 8
159 13 ด.ช. ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:32:03.018 09:41:30.321 00:09:27.303 00:03:40.927 9
163 17 ด.ช. ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:34:03.108 09:43:33.501 00:09:30.393 00:03:44.017 10
161 15 ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 09:33:02.636 09:43:23.587 00:10:20.951 00:04:34.575 11
147 1 ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 09:26:03.175 09:36:29.603 00:10:26.428 00:04:40.052 12
150 4 ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:27:32.764 09:38:15.266 00:10:42.502 00:04:56.126 13
148 2 ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:26:32.489 09:37:23.367 00:10:50.878 00:05:04.502 14
160 14 ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 09:32:32.554 09:43:38.593 00:11:06.039 00:05:19.663 15
149 3 ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:27:02.990 09:39:08.137 00:12:05.147 00:06:18.771 16
162 16 ด.ช. กกภูมิ บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 09:33:30.000 DNS