-
ผลการแข่งขัน

(55) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2013
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:32:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง Master Thanutham Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:25.950 1
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม Master Piradon Sum-im ชุมพร (ภาค 4) 00:00:34.780 2
(ภาค ) กำลังดำเนินกิจกรรม
(ภาค ) กำลังดำเนินกิจกรรม
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)


(ภาค )


(ภาค )
Final A

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs

(ภาค )

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
vs

(ภาค )