-
ผลการแข่งขัน

(154) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:28:00
Name Name English Province Qualify time Rank
Mr. Mikael Abram Mr. Abram Mikael Italy (ภาค Foreigner) 00:00:22.409 1
นาย มรรค จันเหลือง Mr. Mark Chanloung ยโสธร (ภาค 3) 00:00:21.417 2
นาย สราวุฒิ เกิดสิน Mr. Sarawut Koedsin อุดรธานี (ภาค 3) 3
นาย สราวุฒิ เกิดสิน Mr. Sarawut Koedsin อุดรธานี (ภาค 3) 00:00:22.415 3
Mr. klaus jungbluth rodriguez Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) 00:00:23.032 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

Mr. Mikael Abram
Italy (ภาค Foreigner)

นาย มรรค จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)

Mr. klaus jungbluth rodriguez
Ecuador (ภาค Foreigner)
Final A

นาย มรรค จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
vs
Mr. Mikael Abram
Italy (ภาค Foreigner)
Final B

Mr. klaus jungbluth rodriguez
Ecuador (ภาค Foreigner)
vs
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย มรรค จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
vs
Mr. klaus jungbluth rodriguez
Ecuador (ภาค Foreigner)

Mr. Mikael Abram
Italy (ภาค Foreigner)
vs
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)