-
ผลการแข่งขัน

(148) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:20:00
Name Name English Province Qualify time Rank
นาย วีรชิต เยาว์ธานี Mr. Wirachit Yaowthani ชุมพร (ภาค 4) 00:00:26.759 1
นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร Mr. pawarisorn thurmmaratsoonthon สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:31.137 2
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน Master Phokawin Launpuan สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:31.967 3
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร Mr. Chavanut Suwanimit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:33.700 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

นาย วีรชิต เยาว์ธานี
ชุมพร (ภาค 4)

นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร
สมุทรปราการ (ภาค 1)

ด.ช. โภควิน ล้วนปวน
สมุทรปราการ (ภาค 1)

นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Final A

นาย วีรชิต เยาว์ธานี
ชุมพร (ภาค 4)
vs
นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร
สมุทรปราการ (ภาค 1)
Final B

นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน
สมุทรปราการ (ภาค 1)
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย วีรชิต เยาว์ธานี
ชุมพร (ภาค 4)
vs
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร
สมุทรปราการ (ภาค 1)
vs
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน
สมุทรปราการ (ภาค 1)