ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan#4

Ski Alpine - Bootcamp

Name ชื่อ Province Status
Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Narita Tantipoj เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Nabuddha Tantipoj เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nantnapat Thanatharakij เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Krittanan Thanatharakij เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nalina Pattamapitoon เด็กหญิง นลินา ปัทมพิฑูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Patthanadech Sae Jong เด็กชาย พัฒนเดช แซ่จง กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Chiraya Thansrisakul เด็กหญิง ชิรญา ตันศรีสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Kamolphan Phattarasomboon เด็กหญิง กมลพรรณ ภัทรสมบูรณ์ จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Master Setthapong Yordsathien เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ